Shop-and-goplaatsen stad Leuven vanaf 7 november uitgerust met slimme sensoren


dinsdag, 7 november, 2017
Shop-and-goplaatsen stad Leuven vanaf 7 november uitgerust met slimme sensoren

Het stadscentrum van Leuven telt een honderdtal shop-and-goplaatsen. Tussen 9 en 18 uur mag je er maximaal 30 minuten gratis parkeren. Hiervoor had je tot tot nu toe een (blauwe) parkeerschijf nodig. Vanaf 7 november is dit verbodig. Een slimme sensor registreert het aankomstuur van de wagen.  Bij overschrijding van de toegestane parkeerduur wordt automatisch een parkeerwachter gealarmeerd. Deze komt vervolgens ter plaatse de overtreding vaststellen en een parkeerretributie uitschrijven van 27,50 euro.

Shop-and-goplaatsen zijn parkeerplaatsen waar je kan parkeren om snel een boodschap te doen of iets op te halen. Het is niet de bedoeling dat deze gebruikt worden voor langparkeren. Met deze aanpak hoopt het stadsbestuur dit ook effectief te kunnen weren. Op deze manier kunnen meer personen gebruikmaken van de shop-and-goplaatsen.

Locatie
De shop-and-goplaatsen bevinden zich op volgende plaatsen :
Tiensestraat (14), Franz Tielemanslaan (4), Dirk Boutslaan (5), Lei (13), Tiensevest (20), Minderbroederstraat (6), Koning Leopold I-straat (2), Justius Lipsiusstraat (6), Louis Melsensstraat (4), Lepelstraat (5), Maria Theresiastraat (2), Parkstraat (4), Rijschoolstraat (4), Vital Decosterstraat (3), Ferdinand Smoldersplein (3) en Vaartstraat (2). Na de heraanleg van het Herbert Hooverplein (in de loop van 2018) worden ook daar 10 plaatsen gecreëerd.   

Signalisatie
De huidige signalisatie blijft ongewijzigd, enkel het pictogram met de parkeerschijf verdwijnt. Per groep shop-and-goplaatsen wordt ook een duidelijk infobord geplaatst. Bovendien zal rondom deze plaatsen nog een groene wegmarkering aangebracht worden. De uitvoering van deze werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hier vind je meer info en een kaart met alle shop-and-go-plaatsen.

Documenten