OCMW-raadsleden


Ruth Stokx - OCMW-raadslid

Marc Verheyen - OCMW-raadslid

en de OCMW voorzitter-schepen Herwig Beckers.