Schepenen


Carl Devlies - Schepen van financiën en ruimtelijke ordening

Dirk Vansina - Schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme

Erik Vanderheiden - Schepen van sport, handel, communicatie en landbouw

Herwig Beckers - OCMW-voorzitter schepen