Deze tekst (zie bijlage) vormt de basis waarop de nieuwe coalitie, bestaande uit sp.a, Groen en CD&V, het bestuursakkoord voor de legislatuur van 2019-2024 zal schrijven.

We vinden hierin onze prioriteiten terug; zoals het trekken van de kaart van goede en comfortabele weginfrastructuur voor alle gebruikers en de focus op toegankelijkheid, zoals dienstverlening aan huis voor de minder mobiele Leuvenaars. Voor de sportievelingen investeren we in een skeelerpiste en een 50-meterbad. Ook de handel ondersteunen we extra, door onder meer Liefst Leuven te versterken en initatieven te nemen voor betaalbare handelsruimte. Inzake wonen hebben we ook aandacht voor de middengroep. En we zullen blijven zorgen voor een evenwichtig en duurzaam financieel beleid met ruimte voor investeringen en participatieve budgetten waarbij we de Leuvenaar betrekken.

Dit met onze verkozenen in de gemeenteraad en drie schepenen: Dirk Vansina, Els Van Hoof en Carl Devlies.

De drieCD&V-schepenen van de nieuwe coalitie - Dirk Vansina, Els Van Hoof en Carl Devlies