Je kan alle data, agenda's & verslagen van de Leuvense gemeenteraad raadplegen via deze link : leuven.raadsinformatie.be

Door te klikken op de datum van de raadszitting, kan je de zitting ook live meevolgen