Visietekst CD&V Leuven

Onze visietekst zegt wat voor ons belangrijk is. Dit zijn voor ons de bouwstenen waarmee wij onze maatschappij vorm willen geven.

Iedereen telt mee!

(1.1) Voor CD&V Leuven telt iedere Leuvenaar. Arm, rijk, jong, oud, met of zonder beperking, gezin, man, vrouw, alleenstaande, LGBTQI, met een migratieachtergrond, gelovige, niet- of anders-gelovige, kleine vereniging of multinational, wij proberen ook voor jou van Leuven een betere stad te maken. We kijken naar de ganse samenleving en proberen onszelf in de schoenen te plaatsen van iedere Leuvenaar. Hoe ervaar jij onze stad?

(1.2) Wij willen weten wat er leeft in de stad. Daarom zijn we aanspreekbaar en zetten we onverminderd in op participatie, ook buiten de verkiezingstijd. Zelf de stap zetten en naar voor komen met je eigen ideeën of bezorgdheden is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen is even mondig of kan hiervoor tijd vrijmaken. Daarom gaan we ook actief op pad en bevragen de burgers. Ook al ben je het niet eens met ons, wij zijn bereid te luisteren, te begrijpen en te helpen, zonder uitzondering. Zo bouwen we aan een breed gedragen stad.

(1.3) Sinds 1425 is Leuven een studentenstad en maken studenten en universiteitspersoneel deel uit van de Leuvense bevolking. CD&V Leuven zal zich in het bestuur van de stad steeds inzetten voor een wederzijds respectvolle en verbindende relatie tussen de kennisinstellingen, hun studenten en de stadsbewoners.

(1.4) Wie hulp nodig heeft kan op ons rekenen. Vanuit onze Christendemocratische visie reiken we de hand aan wie het moeilijk heeft. Met de juiste ondersteuning willen we mensen op een duurzame manier weer de kans geven de rug te rechten en hun leven verder gelukkig uit te bouwen.

Jezelf zijn in onze samenleving

(2.1) Iedere Leuvenaar is uniek en waardevol. Iedereen heeft eigen waarden, ambities, verlangens en een eigen kijk op de wereld. Iedereen kiest zijn eigen vrienden, van welke verenigingen hij/zij lid willen worden, of welk initiatief hij /zij wil nemen. Voor CD&V Leuven heeft iedereen het recht om doorheen het ganse leven, van kleuter tot gepensioneerde, zichzelf te zijn en op zoek te gaan naar het eigen geluk.

(2.2) Als CD&V-ers geloven wij dat je je eigen geluk vindt in het contact met andere mensen, je gezin, familie, als deel van onze samenleving. Daarom strijden wij tegen eenzaamheid en gesloten gemeenschappen in alle geledingen van onze maatschappij. Geluk is pas echt als het samen beleefd wordt.

(2.3) Er is één vereniging die niet vrijblijvend is: of je het nu wilt of niet, je bent een Leuvenaar. Je bent lid van de grote Leuvense gemeenschap die staat voor zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar en onze omgeving. Ook diversiteit is daar een belangrijk deel van: doorheen haar geschiedenis is Leuven steeds een rijke mix geweest van families die hier al generaties wonen en inwijkelingen, aangetrokken door de universiteit. Allemaal mensen die hun eigen waarden proberen te beleven. Vanuit ons gedachtengoed willen we deze rijkdom koesteren en aanboren om onze stadsgemeenschap nóg te verbeteren.

(2.4) Als CD&V-ers in Leuven zijn onze waarden geworteld in de christelijke traditie. Een van die waarden is het zorg dragen voor een samenleving die openstaat voor iedereen. Van daaruit willen wij het gemeenschappelijke Leuvense verhaal blijven steunen en van Leuven een stad maken vol verbondenheid, harmonie en thuisgevoel. 

Middenveld & Ondernemen

(3.1) Overal in Leuven zijn er organisaties – formele of spontane – die een rol opnemen in de maatschappij. De veelheid en kwaliteit van deze organisaties in onze stad is één van onze grootste rijkdommen. Ze zorgen voor sport, onderwijs, cultuur, jeugdwerk, zorgverlening … en bieden zo een waaier aan mogelijkheden voor alle Leuvenaars. Dit engagement van onze burgers noemen wij het ‘middenveld’. Het beschermen, koesteren en steunen van dit middenveld ligt in de kern van wat CD&V Leuven is.
Een gezond en bruisend middenveld in Leuven is niet vanzelfsprekend. De lokale overheid moet dit opvolgen en het juiste evenwicht vinden tussen het geven van ondersteuning waar nodig en het laten van ruimte voor vrij initiatief waar mogelijk. Het stadsbestuur bewaakt de kwaliteit van de samenleving en waar het middenveld tekortschiet/hulp nodig heeft, springt ze in. Maatregelen dienen genomen in overleg met het middenveld, moeten marktneutraal zijn en mogen toekomstige vrije initiatieven niet in de weg staan.

(3.2) Naast het middenveld maken de vele ondernemingen de stad tot een aantrekkelijke plek om te vertoeven, te shoppen, te wonen en te werken. Naast hun handelsactiviteit zijn veel van deze zaken ook motoren voor het lokale verenigingsleven. 
Met CD&V begrijpen we heel goed wat het belang is van de Leuvense ondernemingen voor onze stad, zowel economisch als sociaal. Wij zullen dan ook blijven werken aan een ondernemingsvriendelijke stad waar ondernemers, ondanks druk van buitenaf, een belangrijke plaats behouden in het maatschappelijk weefsel van onze stad. 

(3.3) Vanuit CD&V Leuven hebben wij er vertrouwen in dat middenveld en ondernemers constructief mee willen bouwen aan een leefbaar, bruisend Leuven. Om die reden organiseren we dan ook graag in- en samenspraak over voorgestelde maatregelen. Het Leuvense stadsleven werkt immers op haar best als iedereen in evenwicht samenwerkt: middenveld, ondernemingen en overheid. De overheid werkt samen met u, voor u!

Duurzame toekomst waar iedereen achter kan staan

(4.1) Met CD&V Leuven bouwen we samen met de burger iedere dag aan een betere stad. Voor onszelf, maar ook voor de Leuvenaars die na ons nog zullen komen. Daarom denken we ook op de lange termijn. Wij streven naar een leefbare, aangename stad die de veerkracht heeft om dat in de toekomst ook te blijven, en dat niet alleen met betrekking tot het milieu, maar ook op het sociale, economische en financiële vlak.

(4.2) Aan de toekomst bouw je nooit alleen. Grote uitdagingen hebben vele schouders nodig, ook van buiten de eigen partij. Om al deze schouders te laten samenwerken, heb je een breed gedragen, verbindend verhaal nodig.
Het vinden van dat gezamenlijk project is een kernkwaliteit van CD&V. Het samenbrengen van standpunten voor het algemeen belang zit in ons bloed. Het zijn die kwaliteiten die ons in staat stellen om vertrekkend vanuit onze eigen waarden over de partijgrenzen heen realistische oplossingen te vinden en zo Leuven iedere dag beter te maken. 

Ruimte en Bereikbaarheid

(5.1) Met CD&V Leuven willen we onze bestaande open ruimte beschermen en waar mogelijk uitbreiden. We willen pleinen en parken waar we kunnen spelen en elkaar ontmoeten, brengen extra groen en water in Leuven en behouden zo een open gevoel in onze stad. Zo bouwen we met CD&V Leuven aan een stad waar het gezond en kwaliteitsvol leven is.

(5.2) Daarnaast hebben we met CD&V Leuven bijzondere aandacht voor bereikbaarheid. Iedere voordeur moet vlot bereikbaar zijn, voor zowel mobiele, als minder mobiele bewoners.

(5.3) Tussen ruimte en bereikbaarheid ligt een spanningsveld: een verkeersluwe, woonbare binnenstad gaat moeilijk samen met een halte voor zware regiobussen midden in het stadscentrum. CD&V Leuven tracht in deze problematiek steeds het grotere geheel te zien, met oog voor de toekomst. Wij streven dus naar een verkeersluwe, bereikbare binnenstad met kwaliteitsvolle open ruimte voor bewoners, met aandacht voor minder mobiele mensen, het respectvol behandelen van ons Leuvense erfgoed en verkeersveiligheid.