Onder het motto ‘Vollenbak voor Leuven’ trokken mandatarissen en leden van CD&V Leuven afgelopen zomer de boer op met een bakfiets vol vragen.  Carl Devlies, kandidaat-burgemeester CD&V: “In Leuven Centrum en alle deelgemeenten knoopten we persoonlijke gesprekken met de inwoners aan. Zo vergaarden we meer dan 600 antwoorden op onze vragenlijsten. De enquête was telkens op maat van de deelgemeente opgesteld. Onze niet-suggestieve en open vragen leverden eerlijke antwoorden op. De analyse ervan resulteerde in vijf kernthema’s die we zullen meenemen in ons verkiezingsprogramma. Maar de hoofdconclusie is wel dat de Leuvenaar best tevreden is met zijn stad.”

“Om ons beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de inwoners organiseerden we met de Vollenbakactie een zo genuanceerd mogelijke bevraging. Geen anonieme enquête in de bus, maar een persoonlijke rondvraag op straat, in cafés, in jeugdhuizen, op markten, via internet, ... Zo vermeden we bovendien dat enkel mondige burgers antwoordden; CD&V wilde écht luisteren naar de bevolking. Ook stemden we de vragen helemaal af op specifieke thema’s die leven in de verschillende deelgemeenten. Door open en niet-suggestieve vragen te stellen, wilden we het antwoord van de bewoners niet sturen”, verduidelijkt Carl Devlies. “Een dergelijke bevraging vergt heel wat werk, maar het resultaat is dan ook genuanceerd en geschikt om het verkiezingsprogramma van CD&V te voeden. Om de vinger aan de pols te houden, zullen we de bevraging continu verderzetten.” Intensieve en evenwichtige bevraging

Evenveel mannen als vrouwen beantwoordden de enquêtes: in totaal meer dan 600 respondenten. Bijna 30% van de bevraagden is jonger dan 35 jaar. Het aantal ondervraagden per deelgemeente komt grosso modo overeen met de grootte van de deelgemeente. Leuven Centrum en Kessel-Lo tellen de meeste respondenten. Devlies: “De inwoner van Leuven en deelgemeenten geeft gemiddeld 7,5/10 aan onze stad, een goed cijfer. In veel deelgemeenten worden de groene omkadering, de rust en de nabijheid van de stad en tal van voorzieningen als pluspunten gezien. Leuven Centrum wordt dan weer gewaardeerd als een mooie en veilige ‘stad op mensenmaat’. De verbeterthema’s die het meest in het oog springen zijn mobiliteit en infrastructuur. Die items zijn immers voor iedereen ‘zichtbaar’, meer nog dan bijvoorbeeld een ander belangrijk thema als zorg. Daarnaast passeerden ook onderwerpen als het verenigingsleven en bruisende kernen de revue.”

Meer verkeersveiligheid, minder drukte

“Mobiliteit wordt een van dé uitdagingen van de toekomst. Het vereist een mentaliteitswijziging waarvan de eerste tekenen in de enquête waarneembaar zijn.” zegt Devlies. “Op termijn zullen de stad en het wegennet er helemaal anders én beter uitzien. Maar om tot een duurzame stadsontwikkeling te komen, is er een draagvlak nodig. Daarom gaan we stap voor stap te werk. Ook uit onze bevraging blijkt dat het thema erg leeft bij de bevolking. Iedereen is de file en de vervuiling beu. Om de gevraagde verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het stadscentrum te verhogen, zijn er verschillende projecten gerealiseerd en lopende. Dit thema is een ‘work in progress’. Met een voortdurend groeiende en evoluerende stad moeten we regelmatig evalueren en bijstellen. CD&V wil blijven inzetten op meer fietspaden en uniforme wegmarkeringen. We hebben ook aandacht voor de verkeersdrukte op bepaalde kritieke punten. In de deelgemeenten blijkt een circulatieplan niet aangewezen, maar met lokale ingrepen verkleinen we verkeersinfarcten.”

Wegen met een ID-kaart!

“Een goed onderhouden weg, is een veilige weg”, aldus Carl. “En dat geldt zeker ook voor fiets- en voetpaden. Met een helder en transparant online platform wil CD&V de burger betrekken en op de hoogte houden van het onderhoud van al onze straten. De straat krijgt als het ware een identiteitskaart met informatie rond de laatst uitgevoerde werken, de planning van toekomstige werken, meldingen van problemen … Heldere criteria nemen frustraties weg en de oudste straten komen het eerst aan bod. Zulke fiches dragen bij tot een duidelijk, transparant en participatief beleid.” 

Verenigen van verenigingen

“Verenigingen moeten zich kunnen verenigen. Helaas heeft nog niet iedere vereniging in en rond Leuven die luxe. De ruimte in Leuven is schaars; daarom wil CD&V de deelgemeentehuizen van Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele een andere bestemming geven. Uit de bevraging blijkt duidelijk dat veel Leuvenaars deze ruimten als ideale gemeenschapslokalen of ontmoetingshuizen zien,” vervolgt Devlies. 

Kernen moeten bruisen

“Elke woonkern heeft recht op een bruisend hart! Zo ook alle Leuvense deelgemeenten. Verschillende pleinen kunnen opgewaardeerd worden om een nog grotere meerwaarde voor de deelgemeente en de buurt te creëren. Het Ymeriaplein te Wijgmaal, het Sint-Lambertusplein in Heverlee, het nieuw aan te leggen dorpsplein aan de Sint-Agathakerk in Wilsele en het Blauwputplein in Kessel-Lo lenen zich hier uitstekend toe. Voor het laatste plein denkt CD&V aan andere activiteiten, zoals een rommelmarkt, waar er ook ruimte is voor particulieren. Op die manier stimuleren we de deeleconomie die in Leuven sterk aanwezig is. Ook Het Becker Remyplein kan een fikse opknapbeurt gebruiken, wel blijven we hier opteren voor de wekelijkse markt.”

Menselijke stad vol levenskwaliteit

“Ondanks onze intense bevraging, zal er altijd een groep mensen blijven die we moeilijk kunnen bereiken,” verzucht Devlies. “Het gaat om eenzame en/of oude mensen. Ook voor deze groep willen we initiatieven nemen. We zullen vooral inzetten op mantelzorg om ouderen zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen, in hun vertrouwde omgeving. Ook denken we aan sociale rondes van postbodes die alleenwonende ouderlingen een bezoekje brengen. Dit project werd al succesvol in de gemeente Olen gelanceerd. Ook het beproefde project dat op zoek gaat naar eenzame senioren met behulp van een nieuw computersysteem is iets waar CD&V in wil investeren. Dit systeem is in staat om een volledige analyse uit te voeren op de stem van de oudere in kwestie wanneer zij worden gecontacteerd. Daarnaast kan een zorgvuldig uitgedachte inrichting van de openbare ruimte/pleinen bijdragen tot meer menselijk contact in buurten en wijken.” 

“Met deze bevraging wil CD&V volop gaan voor een langetermijnvisie voor onze stad. Een bruisende, aantrekkelijke omgeving, waar burgers zich thuis voelen en niet passief ondergaan, maar betrokken worden bij het beleid. Zo zal niet enkel hun tevredenheid, maar ook hun motivatie en engagement verhogen. We streven samen naar een veilige, groene, gezonde en comfortabele plek om te wonen en te werken, kortom naar levenskwaliteit,” besluit Devlies.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.