In Leuven woedt er al een tijdje een heuse stadsontwikkelingsgolf. Zo zijn er momenteel grootscheepse plannen in de maak voor de ganse Benedenstad. “Eén van deze veelbelovende projecten is Burenberg, gelegen op de voormalige Accosite, waar we een flinke make-over voorzien. De afgelopen info- en inspraakmomenten leverden heel wat bruikbare info op, die verwerkten we in het Masterplan. Dat Masterplan is nu rond en brengt in kaart wat we voor dit gebied in petto hebben”, aldus schepen van ruimtelijk beleid en gebiedscoördinatie Carl Devlies.

"Het omvormen van braakliggende, verloederde en onderbenutte zones, zoals de Accosite, tot levendige woon- en leefplekken ligt helemaal in de lijn van het ruimtelijk structuurplan. Met dat plan willen we de Leuvense samenhang efficiënt orkestreren en nóg verbeteren. Samen met de Leuvenaar – die we bereikten via inspraakmomenten en overleg – kwamen we tot dit veelzijdige, ambitieuze en breed gedragen Masterplan”, vertelt Devlies. “Zo gaan we voor een gemengd woonprogramma, bestaande uit 16 gezinswoningen met tuin, 19 sociale woningen, 125 appartementen, een aantal serviceflats, 67 studentenkamers, een drietal cohousing-wooneenheden, kantoorruimte en een woonzorgcomponent metonder meer een zorgkruispunt.”               

Met het afwerken van het Masterplan staat de stad Leuven weer een stap verder in de geijkte procedure voor Burenberg. Gedurende het hele traject zal de ontwikkelaar blijven terugkoppelen met de buurtbewoners. Het laatste infomoment vond plaats in juni. Een volgend overleg met projectontwikkelaar ION is gepland eind oktober. De volgende stap zijn de vergunningsaanvragen. Eind 2020 zouden de bouw- en renovatiewerken starten die naar schatting een drietal jaar duren. In afwachting van de opstart van de bouw- en renovatiewerken worden in het bestaande kloostergebouw enkele tijdelijke invullingen voorzien.  Ook maken de stad en de ontwikkelaar afspraken om de Kaboutermansstraat opnieuw aan te leggen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.