Op maandag 27 juni opende de stad Leuven officieel het eerste kindermuseum. Je kan het bezoeken in de bibliotheek Tweebronnen, nog tot het einde van de zomervakantie. Het museum kwam er op vraag van twee Leuvense kinderen en kreeg de naam “Expeditie Tijdsprong”.

Bran en Rhune hadden een droom om een Leuvens kinderhistorisch museum op te richten. Ze klopten aan bij het stadsbestuur waarna de stad samen met hen aan de slag ging. Kinderen die met een droom naar de stad komen, tonen ondernemerszin en dat geven we vanuit de stad graag een zetje. Bran en Rhune hebben vanuit hun passie een project opgezet en zo heel veel geleerd de voorbije maanden. Want ook buiten het klaslokaal kunnen kinderen leren en groeien.

Nu is het moment aangebroken waarop iedereen dit museum voor én door kinderen kan komen bewonderen. Bran knipte met een gouden schaar het lintje door en samen met Rhune genoot hij van een eerste verkenning door ‘hun’ museum met een ijskoude chocomelk in de hand.

Samen museum-maken
Onder de noemer ‘Museummakers’ verzamelde stad Leuven tijdens de coronaperiode heel wat historisch geïnspireerde kunstwerken van kinderen in thema van Grieken en Romeinen, Vikingen, de Oudheid en de Middeleeuwen. Onder andere het SLAC, Koning Kevin en basisschool Boven-lo werkten mee aan de uitgebreide verzameling kunstmateriaal en tekeningen, maar ook kinderen die deelnamen aan workshops op het Rode Hond festival, Los in ‘t Bos en Urban Village deden hun duit in het zakje. Illustrator Els Decaluwe verbond de verschillende tijdperken met haar tekeningen met als resultaat een eenduidig geheel.

Een mobiel museum
Expeditie Tijdsprong zal tot het einde van de zomer te bezichtigen zijn in bibliotheek Tweebronnen en daarna aan een reis doorheen Leuven beginnen.

Schepen van Jeugd, Dirk Vansina:

“Kinderen en jongeren kunnen altijd met hun vragen en ideeën bij de jeugddienst terecht. We staan klaar om daar waar het kan hun ideeën te ondersteunen en te helpen realiseren. Het initiatief komt van de kinderen zelf maar onze jeugddienst zorgt voor de nodige begeleiding. Het is prachtig om te zien hoe we het droomidee van Bran en Rhune concreet vorm hebben kunnen geven. Zo brengen we onze slogan ‘Samen de stad maken’ in praktijk.”