Heverlee heeft nood aan een dynamische kern met plaats voor ontmoeting, kwalitatief groen publiek domein, veiligere stap- en trapverbindingen en een betere verbinding tussen de omgeving rond het deelgemeentehuis boven en de Kardinaal Mercierlaan beneden. “De toekomstvisie ‘Woonkern Heverlee’ is nu klaar. Samen met de buurtbewoners worden binnenkort alvast enkele quick wins concreet uitgewerkt”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies.

Na een ruime marktconsultatie werd bureau WIT architecten aangesteld voor de opmaak van de toekomstvisie 'Woonkern Heverlee'. Deze studie omvat een structuurschets en twee masterplannen, een voor de omgeving van het deelgemeentehuis (Bovensite) en een voor de omgeving van voetbalclub OHL en tennisclub (Benedensite). De visie kwam tot stand na een intensief participatietraject met bewoners en stakeholders.

Quick wins Bovensite
De omgeving rond het deelgemeentehuis, de Bovensite, is vandaag ongezellig met veel parking en verharding. Schepen Devlies legt uit:

“We laten die plek uitgroeien tot een toegankelijke ontmoetingsplek van publieke functies en horeca met het deelgemeentehuis als kloppend hart. Voor dit nieuwe ontmoetingscentrum gaan we voor nieuwbouw of (gedeeltelijk) behoud van het deelgemeentehuis.”

“Om op korte termijn al een aantal zaken te realiseren, formuleerden we drie concrete quick wins. Ten eerste het ontharden en vergroenen van een deel van de ruimte voor het deelgemeentehuis. Ten tweede, het maken van een constructie om zowel de toegankelijkheid van het deelgemeentehuis te verbeteren, ook voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, als de zichtbaarheid van activiteiten in het deelgemeentehuis te vergroten. En tot slot onderzoeken we of er nu al ruimte voor verenigingen, cultuuractiviteiten, ontmoeting, repetities, … kan ingericht worden in de loodsen naast het deelgemeentehuis. Dit alles zal op korte termijn tijdens een projectatelier met de bewoners worden uitgewerkt.”

Geclusterd sportpark Benedensite
Ook de site van de voetbalclub en de tennisclub ligt er verhard bij. “In de toekomst komt hier een echt sportpark met prominente rol voor de Dijle, die zichtbaar naar het Arenbergpark doorloopt”, aldus schepen Devlies. “Door tennis- en padelterreinen te groeperen, kan de rest van het terrein onthard en ingegroend worden, ook essentieel voor de waterhuishouding. Een brug over de Dijle zorgt voor een nieuwe verbinding tussen het sportkot en Heverlee centrum.”

Parkeren en mobiliteit
Parkeren wordt een onderdeel van een aparte studie binnen het mobiliteitsplan voor Heverlee. Zowel in de omgeving boven aan het deelgemeentehuis, als beneden aan de sportclubs zijn er veel parkeerplaatsen die niet een hele dag gebruikt worden. Ze nemen veel plaats in en daardoor is er onnodige verharding. We onderzoeken of we parking voor heel Heverlee kunnen bundelen op één of meer strategische plekken.