Met het duurzame woonproject ‘Nieuw Leuven’ schrijven projectontwikkelaar LGV en de stad Leuven een nieuw hoofdstuk voor het stadsdeel Vaartkom Zuid. Schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V) is blij dat op de verloederde Minckelerssite een duurzame woonwijk verschijnt in de toekomst. “Het wordt een autovrij gebied maar onder de grond is er wel nog plaats voor wagens”, klinkt het.

(Bron: HLN - Bart Mertens)

De Leuvense gemeenteraad krijgt maandagavond een stevige brok voorgeschoteld: de Minckelerssite. Nu ligt die er nog een beetje verloederd bij, al blijft de Minckelersparking wel populair bij Leuvenaars en bezoekers van de stad. In de toekomst zal het bekende parkeergebouw plaats moeten maken voor een nieuw totaalproject dat de naam Nieuw Leuven kreeg van projectontwikkelaar LGV. Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) is blij met de geplande vernieuwingen. “Op de site van 2,2 hectare komen 191 woonunits, een autovrij binnengebied en voor iedereen toegankelijke groene ruimte. De Minckelersparking verdwijnt ondergronds met ruimte voor fietsstallingen.”

Lokale handel

‘Nieuw Leuven’ geeft de verloederde Minckelerssite en de oude parking inderdaad een stevige impuls. Het project maakt deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan Vaartkom Zuid dat deze zone naar een hoger niveau wil tillen voor de buurt en in de toekomst een aanzienlijke bijdrage moet leveren aan de lokale handel. “Vaartkom Zuid past in de heropwaardering van de Vaartkom waar stadskankers plaats ruimen voor hedendaagse woonprojecten met oog voor groen en erfgoed. Meer concreet komen er in Nieuw Leuven verspreid over zes gebouwen van maximum vijf bouwlagen 157 appartementen/studio’s en 34 huizen met een tuin. Zo’n 1.200 m2 bestaat uit stadswoningen die onder bepaalde voorwaarden goedkoper worden verkocht. Er is ook ruimte voorzien voor een handelszaak en een supermarkt met erbovenop een moes- en of/daktuin”, vertelt schepen Carl Devlies.

Toch is er in de buurt enige bezorgdheid over het grote project. Zo vragen buurtbewoners zich af hoe zwaar de impact zal zijn van het bijkomende verkeer en ze waren al bezorgd over de geplande buslijn in de J.P. Minckelersstraat. Wat dat laatste betreft liet schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) al weten dat er nog niets definitief is en dat er een studie loopt om de mogelijkheden te onderzoeken. Verder is er ook bezorgdheid over de Minckelersparking want het parkeergebouw moet wijken voor Nieuw Leuven. 

"Het uitzicht en de leefbaar­heid van de wijk zal door de geoptimali­seer­de parking gevoelig verbeteren." Schepen Carl Devlies (CD&V)

“De huidige Minckelersparking verdwijnt inderdaad maar onder de grond zal ruimte zijn voor zo’n 800 auto- en 381 fietsparkings. De fietsparking is toegankelijk via een afzonderlijke fietshelling en er is ook ruimte voor buitenmaatse fietsen. Daarnaast kunnen minstens 152 fietsen bovengronds worden gestald. De ene helft van de autoparkeerplaatsen is voor bewoners, handel en de buurt terwijl de andere helft publiek zal zijn. Buurtparkeren kan via een abonnement of via deelmobiliteit. De uitbouw van een mobipunt wordt eveneens onderzocht. Het uitzicht en de leefbaarheid van de wijk zal door de geoptimaliseerde parking gevoelig verbeteren. Het is ook belangrijk om mee te geven dat collectieve elementen een belangrijke plaats krijgen in Nieuw Leuven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ontmoetingsplaatsen, een gemeenschapsruimte, een speelplein, centrale ondergrondse afvalverzameling en pakjesautomaten. Nieuw Leuven’ wordt ook een groene, autoluwe en duurzame woonwijk. Beton en asfalt ruimen plaats voor 175 nieuwe bomen en een stap-en-trapverbinding die de Vaartkom aan het centrum koppelt. De woningen zullen verwarmd en gekoeld worden met een geothermisch netwerk. Tot slot worden er ook 1.300 zonnepanelen geplaatst. Bewust watergebruik, biodiversiteit en vergroening worden op grote schaal toegepast en dat maakt van ‘Nieuw Leuven’ een bijna energieneutrale wijk”, besluit schepen Devlies.