“Steeds meer mensen willen in Leuven wonen. Daarom moet het stadsbestuur het evenwicht tussen nieuwe stadswijken, publieke ruimte langs blauwgroene aders, bereikbaarheid, cultuur en erfgoed goed bewaken. Zo is het nieuwe stadskwartier, de Hertogensite, al volop bewoond, ligt de Dijle er grotendeels open en krijgt Leuven er extra hotel- en congresruimte in het historische Sint-Pietersgasthuis. Het wordt tevens een ontmoetingsplaats voor cultuur, creativiteit en erfgoed.

De site sluit mooi aan bij het vernieuwde Handbooghof, een waardevol stuk ringmuur met wachttorens uit de 12e eeuw dat we prachtig lieten restaureren. Samen met de muur werd ook het park aangepakt. Het nodigt uit om door te wandelen, een boek te lezen, op een bank te rusten, … Het wandelpad werd comfortabel begaanbaar gemaakt voor alle gebruikers.

Ook net buiten de stadskern krijgen Leuvenaars en bezoekers een nieuwe verpozingsplek. Onlangs kochten we het feeërieke kasteelpark de Bunswyck, op de groene flank van de Predikherenberg. Dit park van 7,5 hectare stellen we in de loop van 2024 open voor het publiek”, zegt Carl Devlies, schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed.

Meer lezen? Lees hier de volledige zomerfolder.