Als jeugdvoetbalcoach en orkestmuzikant staat Rogier Vanherpe (secretaris cd&v Leuven) met beide voeten stevig in het Leuvense verenigingsleven. Hij ziet met lede ogen aan hoe steeds meer vrijwilligers afhaken, onder meer door administratieve regels en verplichtingen. 

“Een verscherpte wetgeving voor vzw’s. Bestuursleden die persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Een toenemende administratieve last zet al jaren een domper op de bruisende factor die het verenigingsleven is. Wat gevraagd wordt, is vaak buiten proportie. Ook in Leuven. Neem nu het voorbeeld van OHL, waar ik in de regionale jeugdreeksen vrijwillig trainer ben. Ook bij een professionele club is er nood aan mensen die zich belangeloos inzetten: om de jeugd te trainen, terreinen te beheren of bardienst te doen. Vallen mensen weg die dat jarenlang deden, dan is het vandaag de dag geen evidentie om nieuwe mensen te vinden. Er is geen magische oplossing, maar met cd&v Leuven zijn we wel pleitbezorger om vrijwilligers, vzw en verenigingen hierin bij te staan, zodat hun engagement niet gehinderd wordt door bijkomstigheden.” 

“Het belang van het middenveld kunnen we niet overschatten. Onze samenleving verandert snel en veelal oudere mensen voelen zich vaak verloren. Verenigingen en clubs zijn op dat vlak een baken van herkenning, een plek waar ze altijd kunnen thuiskomen. Warme gemeenschappen, waar mensen zich inzetten voor anderen, mogen we niet verloren laten gaan.”

Meer lezen? Lees hier de volledige zomerfolder.