Els Van Hoof formuleerde als kamerlid vijf speerpunten voor een beleid dat alleenstaanden niet langer achterwege laat. Die kunnen ook in Leuven hun nut bewijzen.

“We moeten dringend anders gaan kijken naar de behoeften en belangen van alleenstaanden. Nu komen ze vaak pas in beeld als achteraf blijkt dat een maatregel hen benadeelt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zo’n 48 procent van de Leuvense huishoudens bestaat uit alleenwonenden. Dat ligt ver boven de 32,3 procent in Vlaanderen. We zijn geen welvaartstaat voor iedereen, als we de helft van onze huishoudens in de kou laten staan.”

“Concrete actie begint bij het actief luisteren naar de alleenwonenden en alleenstaande ouders in onze stad. Maatregelen kunnen we in Leuven bijvoorbeeld nemen op het vlak van wonen. Bijna 30% van de alleenstaanden en bijna 50% van de eenoudergezinnen wordt geconfronteerd met energie-armoede. Alle kosten moeten ze alleen dragen. De stad kan hier ofwel fiscaal op inspelen of bepaalde voordelen geven. Een klassiek voorbeeld is de huisvuilzakken met korting aanbieden.”

“We zouden meer aandacht moeten hebben voor huurdiscriminatie van alleenstaanden, bijvoorbeeld met praktijktesten. Ook zij ervaren immers discriminatie, bijvoorbeeld omdat verhuurders denken dat zij onvoldoende financiële garanties kunnen bieden.” 

Meer lezen? Lees hier de volledige zomerfolder.