Het openbaar domein in Leuven is van iedereen, van de stad en haar inwoners. Om ieder zijn woon/leef/speelplek te gunnen, om de straten verkeersveiliger én het leven in Leuven op alle vlakken aangenamer te maken, is de inzet van cd&v Leuven groot. Dirk Vansina legt uit. 

Proeven van de toekomst
We geven Leuvenaars zoveel mogelijk de kans om hun eigen woonomgeving vorm te geven en zo klimaatrobuust, groener en aangenamer te maken. We zijn gestart met de introductie van een nieuw type straat met meer aandacht voor verkeersveiligheid, groen en regenwaterinfiltratie.

Ontharden is daarbij een sleutelwoord: we nemen waar mogelijk overbodige verharding weg en laten op die manier regenwater in de ondergrond dringen. Zo wordt het grondwaterpeil aangevuld en tegelijk vermijden we lokale wateroverlast bij fikse regenbuien. Via het project ‘Hier dringt het door’ vroegen we Leuvenaars naar welke plekken zij graag wilden ontharden. Samen met de buurten transformeren we eentonige asfaltstraten in groene woonstraten waar de levenskwaliteit sterk toeneemt. 

Via een proefopstelling bieden we inspiratie aan buurtbewoners, zoals hier in de Constantin Meunierstraat.

Investeren in leefbaarheid
Nooit werd er zoveel geïnvesteerd in het Leuvense openbaar domein als in deze legislatuur: liefst 15 miljoen euro per jaar. Dat is de beloofde inhaalbeweging die we met cd&v Leuven voor ogen hadden.

Een nieuwe asfaltlaag, nieuwe voetpaden, een verbeterd fietspad of een volledige heraanleg van de straat: dat doen we in de deelgemeenten én in de stad. Zo maken we bijvoorbeeld werk van een verkeersveilige Benedenstad: de Brusselsestraat en Heilige-Geeststraat zijn al vernieuwd, de Goudsbloemstraat is net klaar. De Dekenstraat is een belangrijke werf. Via een slimme inrichting en suggesties van de bewoners zal verkeer er trager rijden en vormen we een rond punt om tot een groen pleintje, een aangename ontmoetingsplek. En we werken voort: de wijk Pakenhof en de Jacht, Klein Rijsel, Wilselsesteenweg, Sint-Hadrianusplein, Koning Albertlaan, … 

Toekomstbeeld Dekenstraat

Ruimte voor jeugd, zuurstof voor de stad! 

1. In Wilsele openden we met het Urban Sports Park een outdoor park voor urban sports, dat in Vlaanderen zijn gelijke niet kent. BMX, steppen, skaten, bladen en parkour: het zijn sporten die steeds populairder worden bij de Leuvense jeugd. Daar spelen we graag op in. 

2. Nog in Wilsele bouwden we in ‘t Fort een schitterend nieuw skatepark. Skaters kregen inspraak over hoe ze het zelf wilden. Zo werd het helemaal ‘hun ding’. Voor een nieuwe speeltuin werken we samen met de buurt aan een gewenste inrichting. 

3. We maakten afspraken met verschillende Leuvense scholen om hun speelplaats na schooltijd open te stellen voor de buurt. In ruil investeert de stad in een groene herinrichting van het speelterrein.

Ondertussen zijn er al 18 groenplaatsen gerealiseerd en zetten de eerste scholen hun poorten open na schooltijd, onder meer Basisschool Hertog Karel in Wilsele, De Grasmus in Leuven en vrije basisschool Ter Bank in Heverlee.

Dirk Vansina en Johan Geleyns gingen de pumptrack uittesten.

Meer lezen? Lees hier de volledige zomerfolder.