Straten, Stoepen & Grote Projecten in uw buurt

Op zondag 7 november kwamen we met de leden van CD&V Heverlee om samen de grote openbare werken (lopende en geplande) te overlopen. Omdat niet iedereen er die dag kon bijzijn en om de kans te geven aan iedereen om mee te zijn wat er gebeurd in onze gemeente, herhalen we hieronder graag alle informatie.

Veel informatie is ook te vinden via de website van stad Leuven, maar graag vullen we dit aan met alle informatie die we hebben.

Philipssite / Schietstand / Arenberg CampusMasterplan HaasrodeWoon-en leefgebied Sint-JanbergsesteenwegMOBI-punten / Arenberg Wetenschapspark / Nieuwe BusplanHeverlee woonkernStraten en Stoepen

Philipssite

  • Cijfers 1 tot 4: Beter gebruik van de groenzones, ontharding en uitnodigen tot samenkomen.
  • Letters A tot D: Vlottere en veiligere toegankelijkheid voor fietsen en voetgangers.
  • Vanaf december 2021 begint op de Philipssite een testperiode van de tijdelijke inrichting. De resultaten hiervan, samen met inspraak van de omgeving, moeten leiden tot een nieuw masterplan begin 2023.

... terug naar boven

Schietstand

Stad Leuven heeft de voormalige schietstand op het militair domein gekocht (tussen de Milseweg en de Kerspelstraat in de wijk van Troost). Op het terrein gaat de stad ruimte inrichten voor jeugdverenigingen en ook een speelbos. Buiten wil de stad ook een verbinding maken voor voetgangers en fietsers tussen de Milseweg en de Kerspelstraat.

... terug naar boven

Arenberg Campus

De opwaarding van Arenberg Campus is te groot om één project te noemen. Het gaat om een grote oppervlakte en overal zijn plannen om de omgeving aangenamer te maken. Belangrijke aanpassingen zijn nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de dijle, opwaardering van het erfgoed, duurzame renovatie van gebouwen en herstel van het natuurgebied.

Net als Rome zal dit ook niet op één dag gerealiseerd worden. De werken zijn al gestart, de eerste resultaten zijn al te zien, maar vooraleer alles klaar is, zullen we nog vele jaren moeten wachten.

... terug naar boven

Masterplan Haasrode

Voor de industriezone Haasrode is een nieuw masterplan in de maak. Een belangrijke doel hierbij zijn de ondersteuning van de lokale bedrijvigheid en tewerkstelling, waarbij we willen werken rond industriële verdichting.

Het masterplan is echter meer dan enkel industrie, we willen de groene zones rond de industriezone ook versterken. Zo willen we in het nieuwe masterplan ook verder werken aan de groene verbinding tussen Abdij van Park en Heverleebos.

Het masterplan gaat over meer dan enkel het grondgebied Leuven. Ook de gemeente Bierbeek is hierbij sterk betrokken partij. Dankzij de goede connecties tussen CD&V Leuven en CD&V Bierbeek, kunnen we hierrond goed samenwerken!

... terug naar boven

Woon-en leefgebied Sint-Janbergsesteenweg

In de driehoek tussen de Tervuursesteenweg, De Sint-Janbergsesteenweg en de Groeneweg plant stad Leuven om een nieuwe woonwijk aan te leggen. Dit woonproject is er gekomen op basis van brede participatie vanuit de buurt. Het resultaat is een mooi woonproject waarbij woningen en bossen perfect samen gaan om samen een klimaatneutrale wijk te maken.

... terug naar boven

MOBI-punten

(Voorlopig) zijn in Heverlee twaafl MOBI-punten. In een MOBI-punt kan je vlot op een ander vervoersmiddel overschakelen. Hierbij denken we bijvoorbeeld ook aan deelauto's en deelfietsen. De MOBI-punten zijn een belangrijk stuk in de puzzel van een moderne transportstad.

... terug naar boven

Arenberg Wetenschapspark

Het Arenberg Wetenschapspark is al vele jaren in aanbouw. Het is één van de belangrijkste wetenschapscentra van onze stad. Het is dan ook belangrijk om dit centrum verder te ondersteunen en uit te bouwen, maar ook om de integratie in de omgeving ervan goed te verzorgen.

Met de aanpassing aan het masterplan van Arenberg Wetenschapspark wordt de verdere uitbouw uitgetekend (zie witte contouren op de figuur hierboven), zorgen we voor een vlotte interactie met de omgeving en versterken we de het waterbeschermingsgebied in deze omgeving.

... terug naar boven

Nieuwe Busplan

Begin 2022 start het nieuwe busplan voor Leuven. Heverlee profiteert hiervan door meer en vlottere verbindingen. Met CD&V streven we er steeds naar dat herzieningen in het busplan de bereikbaarheid verbeteren zonder in te boeten op verkeersveiligheid en woonkwaliteit.

... terug naar boven

Heverlee woonkern

Voor Heverlee centrum staat een groot project in de steigers. De ganse oranje zone op het kaartje hierboven wordt herbekeken. De grootste aanpassing zal gebeuren in de ruimte rond de kerk en het deelgemeentehuis, wat een ontmoetingsplek met openbare functies moet worden. Daarnaast wordt er in detail gekeken naar de parkeersituatie in deze buurt. In het nieuwe plan voor de woonkern van Heverlee zullen parkeermogelijkheden voor de hele omgeving voorzien worden.

... terug naar boven

Straten en Stoepen

Vele straten in Heverlee hebben een grondige opknapbeurt nodig. Dankzij onze CD&V-schepenen is het eindelijk zo ver. De lijst met straten die al aangepast zijn (Tweekleinewegenstraat, Bierbeekstraat, Alfred Delaunoislaan...), die zullen aangepast worden (wijk Waversebaan, Pakenwijk...) en die onderzocht worden (Wijk de Jacht) is echter te lang om hier op te sommen. Meer informatie vind je ook op de website van stad Leuven.

... terug naar boven